top of page

3D vizualiuace

Připravíme pro Vás návrh řešení zcela zdarma a bez podmínek zakoupení stínící plachty.

Návrh řešení stínící plachty je velice důležitý pro stanovení správného tvaru, zaměření a umístění stínící plachty. V naší 3D simulaci nasimulujeme reálný stín podle data a hodiny, např. 1.6.2021 ve 14:00 hod. Toto nám velice pomáhá pro určení optimálního řešení vašeho zastínění. Nejsme vázáni typizovanými plachtami, ale tvar, délka stran, úhle stran i počet cípů plachty se navrhuje individuálně pro jednotlivá řešení.

3D vizuál pro Vás vyhotovíme zcela zdarma. Slouží jako základní podklad pro výběr a stanovení návrhu řešení v závislosti na simulovaným reálným stínu stínící plachty. Bez této simulace by nebylo možné správně odhadnou úhel stínění a stanovit tak optimální řešení. Je to nenahraditelný pomocník při naší práci.

Stínící plachty
Stínící plachty

Dají se tak ovlivnit i malé rozdíly ve velikosti a tvaru plachty. Simulace reálného stínu dokáže přiblížit dosti reálně skutečný pohyb stínu. Dá se bez nadsázky říct, že každá plachta, co se vyrábí je originál a je přesně navržena do daného prostoru zákazníka. Odpadá tak nedokonalost při použití plachet jen s typizovanými rozměry, kdy často dochází k neúplnému zastínění požadované plochy.

V neposlední řadě vizuál nám pomáhá i při volbě barevné kombinace stínící plachty. Můžeme si pomocí něho vyzkoušet různá barevná řešení a rozhodnout se tak pro námi nejlepší řešení.

Stínící plachty
bottom of page